Home

CBMC Group

  

 

WELCOME TO CBMC Group

 

We are a small team of experts specialised in providing specialised consulting services in the water sector, and in particularly focusing on development of new digital products and services that can streamline and automate utilities' and municipalities’ planning tasks in climate adaptation. We have comprehensive experience from the software and water engineering industry and a unique combination of strong skills within project management, advanced mathematical modelling and digital technologies. Our professional background is within water and environment where we offer services ranging from digital transformation of water utilities to high-level technical consultancy on water related coastal projects.

 


We are your go-to team when you are facing challenging tasks or projects that require specialised knowledge and insight. Our team has comprehensive international experience from the software and water engineering industry combined with latest knowledge and technology insight in relation to utilization of digital technologies, project management and climate adaptation. We are ready to help you regardless of volume or complexity!More About Us

SELECTED PROJECT REFERENCES

CARMS: "Digital webservice til klimatilpasning"


CARMS  er en ny webservice, som samtidig er resultat-et af udviklingen af nye digitale løsninger oven på eksisterende GIS- og modelværktøjer. CARMS skal hjælpe de ansvarlige i kommuner og forsyninger i deres planlægning og prioritering af klimatilpasnings-tiltag. 


Projektet er støttet financielt af Miljøministeriet under Eccoinnovation MUDP programmet. 

Læs mere her (for English edition click here).

Hindcast af ekstrem skybrudshændelse i Roskilde


CBMC Group har anvendt Dynamic2D, et egenudviklet modelleringsværktøj, til at beskrive en ekstrem skybrudshændelse som ramte Roskilde by den 27. august 2022. Hændelsen vurderedes på baggrund af målinger til en ca. 230 års regnhændelse og er blevet modelleret i 40cm opløsning. Samtidig er modellen  anvendt til at etablere egentlige risikokort for oplandet. 


Læs mere her.

Latest news in optimising investments in climate adaptation
Latest news in optimising investments in climate adaptation
In collaboration with Hvidovre Municipality and Gate21, CBMC Group has been tasked to develop the methodology for a new tool, which will make it easier for the municipalities to optimise investments in climate adaptation solutions. Contact us for more information.
Risikoanalyse for Hårlev, Stevns Kommune
Risikoanalyse for Hårlev, Stevns Kommune
Med afsæt i data fra SDFE, Miljøstyrelsen og
BlueSpot kort for Hårlev har CBMC Group
foretaget en kvantificeret risikokortlægning
af Hårlev i høj opløsning.
How do we optimise investments in climate adaptation?
How do we optimise investments in climate adaptation?
Almost all municipalities struggle to find the optimal solutions that prevent flooding during cloudbursts and at the same time minimise investments in larger drainage systems, retention basins and increased capacity at treatment plants.
CBMC Group has in collaboration with Hvidovre Municipality and Gate21 been tasked to develop the methodology for a new tool, which will make it easier for the municipalities to optimise investments in climate adaptation. Contact us for more information.
The SMART Water findings are released!
The SMART Water findings are released!
The SMART Water project has released its final report which is revealing some interesting conclusions and recommendations on how to accelerate the digitalization of the water sector and harvest the benefits. CBMC Group is proud of its contributions to and partaking in the project. Contact us for more information.
Risikokortlægning for Roskilde Kommune i relation til skybrud og havva
Risikokortlægning for Roskilde Kommune i relation til skybrud og havva
CBMC Group har anvendt UCAT til at etablere kvantificerede digitale risikokort for
Roskilde Kommune. Risikokort er etableret for såvel skybrud som stormflod. Kortlægningen er sket på basis af dataudtræk fra SDFE og oversvømmelseskort etableret med både BlueSpot kort og MIKE FLOOD.
Risikokortlægning for Holbæk Kommune i relation til DK2020 projekt
Risikokortlægning for Holbæk Kommune i relation til DK2020 projekt
På basis af dataudtræk fra BBR-registret og statiske såvel som dynamiske oversvømmelseskort har CBMC Group etableret kvantitative risikokort for Holbæk
Kommune i høj opløsning gældende for nedbør, havvand og vandløb for situationen i dag, i 2070 og 2120.
What is the optimal climate adaptation?
What is the optimal climate adaptation?
A socio-economical optimisation of climate adaptation measures is much more than financial numbers. First of all it is about saving lives, but it is also about adaptations of tomorrow’s infrastructure, housing and work environments, green habitats, historical and cultural assets as well as lifestyle and quality.
CBMC Group has developed a screening tool that lets planners and regulators gain insight into the benefits.
Dynamisk 2D modellering af ekstremregn
Dynamisk 2D modellering af ekstremregn
Den 26. juli 2021 trak et voldsomt uvejr hen over den østlige del af Haderslev Kommune, og uvejret forårsagede betydelige oversvømmelser i Fole. CBMC Group har analyseret hændelsen med en 2D dynamisk strømningsmodel opsat for Fole og dets tilhørende hydrologiske opland.
Vandparkering i Aabenraa
Vandparkering i Aabenraa
CBMC Group har anvendt Dynamic2D til at udpege og analysere potentielle vandparkeringsområder i Mølleåens opland i relation til skybrud
Risikokortlægning af Vordingborg Kommune
Risikokortlægning af Vordingborg Kommune
I relation til Vordingborg Kommunes klimahandlingsplan har CBMC Group udarbejdet risikokort for hele kommunen ved brug af blandt andet Dynamic2D
Oversvømmelsesberegninger for Skanderborg Kommune
Oversvømmelsesberegninger for Skanderborg Kommune
CBMC Group har gennemført dynamisk modellering af oversvømmelser fra skybrud for hele Skanderborg kommune .
Risikokortlægning af grundvand for Skanderborg
Risikokortlægning af grundvand for Skanderborg
CBMC Group har gennemført en risikokortlægning af terrænnært grundvand for hele Skanderborg kommune
Risikokortlægning af Holbæk kommune
Risikokortlægning af Holbæk kommune
CBMC Group har gennemført en risikokortlægning af Holbæk kommune for skybrud, vandløb samt havvand